Aporía Escénica é unha compañía de Diana Mera centrada nos espectáculos de creación, que pretende explorar o universo da muller, a ecoloxía e a comunidade, así como desenvolver a súa propia linguaxe artística por medio da hibridación de tipoloxías escénicas que favorezan a potencia plástica dos corpos e os obxectos, empregando o xogo e o humor, sen esquecer a palabra e a poesía.
Actriz, creadora e directora escénica. Titulada superior en Arte Dramática pola ESAD de Galicia (especialidade de Dirección de escena e dramaturxia) e diplomada en Educación Primaria, cun Máster en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo e un diploma en Interpretación pola Escola de Teatro Santart (dous anos intensivos).
661 722 106
Aporía Escénica é unha compañía de Diana Mera centrada nos espectáculos de creación, que pretende explorar o universo da muller, a ecoloxía e a comunidade, así como desenvolver a súa propia linguaxe artística por medio da hibridación de tipoloxías escénicas que favorezan a potencia plástica dos corpos e os obxectos, empregando o xogo e o humor, sen esquecer a palabra e a poesía.
A COMPAÑÍA_
Actriz, creadora e directora escénica. Titulada superior en Arte Dramática pola ESAD de Galicia (especialidade de Dirección de escena e dramaturxia) e diplomada en Educación Primaria, cun Máster en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo e un diploma en Interpretación pola Escola de Teatro Santart (dous anos intensivos).
DIANA MERA_
aporiaescenica@gmail.com
661 722 106